Om oss

Evangelistens Misjonstjeneste er en stiftelse som har sitt utspring i bladet Evangelisten i Kristiansand. Siden 1967 har Misjonstjenesten hatt sitt virke i den sør-indiske delstaten Andhra Pradesh. Daværende redaktør, Edvard Kjelle reiste til India og etablerte kontakt med flere samarbeidspartnere forskjellig type arbeid. Det ble også bevilget midler til arbeid i mange andre land som Japan og Kina. Utover mot 80-tallet ble arbeidet så stort og omfattende at det i 1983 ble skilt ut som egen stiftelse med eget styre.

Om ossBilde av Edvard Kjelle henger enda på leprasykehuset i Bomoru.

I perioden 1991-2016 var Harald Kjevik daglig leder og styreleder. I 2011 ble det innledet et samarbeid med Evangelisk Orientmisjon som munnet ut i en samarbeidsavtale der Orientmisjonen overtok det administrative ansvaret for Misjonstjenesten.

Om ossHarald Kjevik og daværende styreleder i Orientmisjonen, Arild Nordlie, skriver under på samarbeidsavtalen.

I dag har Misjonstjenesten en daglig leder og et styre på seks personer – hvorav to fra bladet Evangelisten, og tre fra Evangelisk Orientmisjon.

2016-20 var Roald Føreland daglig leder i Misjonstjenesten.

I 2021 overtok Svein Løvdal som daglig leder.

Om ossSvein Løvdal.

Vi arbeider med minimal administrasjon i Norge og har utelukkende indiske medarbeidere i prosjektene.

  • I India er våre organisasjoner godkjent av indiske myndigheter for å kunne motta hjelp fra utlandet
  • For at evangeliet skal være troverdig i et land som India, har vi også et betydelig diakonalt arbeid.
  • Regnskapsfører: Tore Svendsen
  • Revisor: Agder-Team revisjon AS
  • Mer enn 700 forsamlinger med ca. 80.000 medlemmer med over 400 pastorer
  • Styre: Rolf Martin Næss (styreleder), Kurt Urhaug (nestleder), Sigmund Måge, Anne Johanne Botterud, Kathrine Svendsen og Svein Løvdal (daglig leder)

 

Om ossPrasanth (til venstre) foretar dåp under en evangeliseringsaksjon sist sommer. Mai og juni er en god tid for evangelisering

 

Du kan lese årets julenummer (desember 2023) ved å trykker her

Du kan lese tidligere julenummer (desember 2022) ved å trykke her

Du kan lese tidligere julenummer (2021) ved å trykke her

Du kan lese tidligere julenummer (desember 2020) ved å trykke her.

Du kan lese tidligere julenummer (desember 2019) ved å trykke her.

 

 

Powered by Cornerstone