Helse

Arbeid blant spedalske
Misjonstjenesten driver to boligfelt (spedalskekolonier) med et tilhørende lite sykehus for spedalske. Cirka 70 personer bor på dette området i Bommuru, en forstad til Rajahmundry. Her får familien til den spedalske lov til å bo i små leiligheter på området. Her finnes også et eget lite sykehusrom for de som måtte trenge dette av de spedalske.

På området har de også en egen liten kirke, samt at de driver med sy-opplæring til fattige kvinner i leiren og i omkringliggende områder. Pasientene som bor på sykehusavdelingen får maten lagd, men de som bor i de små leilighetene, lager sin egen mat. På disse områdene får de lov til å bo så lenge det er behov for dette.

Eldreomsorg
Misjonstjenesten fikk i 2012 innviet et nytt senter for eldre i Krishnunipalem. Her får 17 eldre mat, klær, husly og medisinsk hjelp. Dette eldresenteret drives av EHH. Her får vi høre historier om eldre kvinner som er kastet ut hjemme fra av sine barn. Noen av disse eldre hadde måtte oppleve å bo på gaten, om det ikke hadde vært for dette stedet hvor de kan få oppleve omsorg, varme og kjærlighet.

Helse

Sykehus og helsetjeneste
Evangelistens Helping Hand (EHH) driver en poliklinisk dagklinikk i Krishnunipalem. Her er det ofte innom 450-500 pasienter i måneden der mange syke og svake får hjelp. I tillegg drives også oppsøkende medisinsk hjelp til vanskeligstilte landsbyer i jungel og fjellområder, der vi har «medical camps». I tillegg har vi to helseteam som når ut med medisinsk hjelp til fattige mennesker i avsides områder som ellers ikke har tilgang på helsetjenester.

Helse
Powered by Cornerstone