Ønsker du å motta bladet Evangelisten?

Upartisk evangelisk og oppbyggelig blad som kommer med 20 nummer i året.

Trykk her for å bestille bladet

Nyheter
Svein Løvdal ble intervjuet om arbeidet i India på Skibbuloftet.
Les mer
10 personer fikk livet sitt forvandlet ved å høre evangeliet om Jesus Kristus i India, og ble døpt på palmesøndag.
Les mer
Et arbeid som har hatt mye fokus i vår virksomhet i India de siste årene, er landbruksprosjektet. Det begynte i det små ved at man ønsket å dyrke noen grønnsaker for å dekke egne behov da pandemien lammet store deler av landet.
Les mer
Vi har mange prosjekter i India. Under kan dere se noen av prosjektene.
Les mer
Det er fremdeles usikkerhet knyttet til om all virksomheten vi støtter i India vil få myndighetenes godkjenning for å kunne motta støtte fra utlandet. Deler av det arbeidet Evangelistens Helping Hand (EHH) står i fikk avslag i første omgang og har anket avgjørelsen.
Les mer
Powered by Cornerstone